17.AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

17.AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

IVKAD yonetiminden Baskan Filiz Olcer ve Baskan Yardimcisi Nurfesan Agra’nin katilim gosterdigi oturumun başlığı SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM idi.

Bu oturumda açış konuşmasını Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver yaptı,oturum başkanı Ersin Kalaycıoğlu konuşmasında İstanbulun alarm verdiğini,trafik kuraklık gibi sorunları olduğunu ve nüfusun 15 milyon olduğunu söyledi.Nüfusun yüzde yirmisinin İstanbul’da yaşadığını belirtti.

NASSİR  ABDULAZİZ AL-NASSER  Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi;

“Dünyamızda yoksulluk, suzuzluk, gıda ve birçok çevresel ve sosyal sorun hızla çoğalıyor.Sürdürülebilir kalkınma ile doğmamış çocuklarımızın geleceklerini planlamalıyız.4. Milenyum Kalkınma Hedefleri ne bakıldığında demokrasi, iyi yönetişim, sosyal kalkınma, çevrenin korunması, hukukun üstünlüğü gibi kavramlarla karşılaşıyoruz.Yerel yönetimler, bu sorunların giderilmesinde ilk sorumlu kurumlardır.Fakat eleştirilere açık olacaklar.Diyalog olmadığı zaman bir çok şey bloke ediliyor” seklinde konustu.

DANİELA BOVEBA  Bulgaristan Başbakan yardımcısı;

“Küresel krizler ortadan kalksada yerel ve ulusal krizlerin sürmekte olduğunu bunun sebebide biz siyasetçilerdir.Insanların katılımını sağlamadan hiçbir şeyi değiştiremeyiz.Yapılan protestolardan rahatsız değiliz bilakis bunlar bizi yönlendiriyor.Ne de olsa biz sosyalist bir topluluğuz. Herkese eşit kurallar uygulanmalı, insanlar çok çalışmalı çok kazanmalı. Biz genç bir AB topluluğu üyesiyiz,bunun bize çok katkısı oldu. Biz hükümet de 7 kadın bakan olarak görev yapıyoruz.Kalkınma için 2000 mikrokredi projesi uygulanıyor.”seklinde konustu.

DAMİR MASİC  Bosna-Hersak Federal Bilimve Eğitim Bakan Yardımcısı;

“Sürdürülebilir Kalkınma demek gelecek nesillerin işsizliğine ve geleceğine önem vermek demektir.dünyanın geleceği için eğitim özellikle ÇEVRE EĞİTİMİ çok önemlidir.ekonomik değişiklikler yoksulluğun giderilmesine çare aramalıdır.Bireylerin çok küçük yaşta işgücüne ketılım eğitimi alması gerekir.yerel yönetimler bu konuda etkilidir ve bu eğitimleri geliştirebilir.”seklinde konustu.

DR.HADİ SOLEİMANPOUR- İran dış işleri bakan yardımcısı sozleri su sekildeydi;

"Sürdürülebilirliğin ilk unsuru Sosyal refahı arttırmak ve yoksulluğu ortadan kaldırmaktır.Küreselleşme var olsada yerel ve ulusal yönetimlerimizi koruyabiliriz.ortadoğuda ciddi yoksulluk var.Nüfusun yüzde kırkı yoksul, Katar 'da 14 milyon yeni işe ihtiyaç var. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması lazım.Suriye,Mısır,İran,Lübnan da gayrısafi millihasılatın yüzde 5'ini çevresel bozulmayı ortadan kaldırmak için harcıyoruz.6 mil yar harcanıyor.Kalkınma projelerinde çevresel etki değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır.çevre sürdürülebilirlik endeksi ve çevre ayak izi izi gibi kavramlara dikkat edilmeli.UNDP nin de bu yönde çalışmaları var.Batı'da ABD de katılımcılık özellikle kadınlar açısından son derece gerihalbuki onlar tam demokrasi olduğunu söylüyorlar.İranda öğrencilerin yüzde altmışikisi kız öğrencidir.KADIN HAKLARINI KANUNA YAZMAK KOLAY FAKAT KATILIM YAPMAK ZOR. Daha fazla teşvik gerekiyor."

ŞEBNEM BURSALI   Yeni asır gazetesi genel yayın yönetmeni;

“Çevre ve yerel yönetimlerde takipçi bir gazeteyiz. Ve bir kadın genel yayın yönetmeni olarak ilginç durmlarla karşılaşıyorum.meslek sahibi olanlara Kadın kelimesi çokgörülüyor.mesela erkek genel müdür.gibi fakat zorlukları kadın olarak aşmalıyız.”seklinde yorum yapti.

Öğleden sonra oturumu yerel yönetimler hakkindaydi.

EMİR KIR  Saint-josse-ten-Noode belediye başkanı-devlet eski bakanı,Belçika federal yapı buradabölge hükümetleri vebelediyeler var KATILIMCI DEMOKRASİÇOK ÖNEMLİ federal yasalar Bölge meclisi ile belirleniyor.merkez koordinasyon görevi yapıyor.3.300 bina yenilenerek korundu yık yap gerekirse yapılıyor.mahalle komiteleri oluşturuldu.15,16 yıldır kentsel dönüşümü uyguluyoruz.mahallelerde KENTSEL DÖNÜŞÜM KONTRAT LARI var.yenilemeye ciddi kaynak ayırıyoruz ve gönüllü katılım sağlıyoruz.MAHALLE KONSEYLERİ kuruluyor.STK larla 6 yıl birlikte çalışıyoruz.eleştiri ve tepkileri alıyoruz.ondan sonra belediye meclislerinde karara bağlıyoruz.seçilmişlerin gücü de çok önemlidir.

GUO RUOWEİ    Xi- an şehri danışma komitesi başkan yardımcısı;

Çin de merkezi hükümet,bölgesel hükümetve vilayet bazında halk kongreleri var merkezi hükümet makro sorunlardan sorumlu sektörlerin nasıl gelişeceğine dair kararlar alıyor ağır sanayi yi kıyıdan iç bölgelere doğru çekiyor.kanalizasyon işleri halk kongresi tarafından onaylanıyor.kentleşme ile ilgili 20 yıldır uygulamalar var çin de en fazla gökdelenler var. Xİ-an şehri uluslarası metropolit şehir teknoloji merkezidir.8.5 milyon nufuslu bir kent alt yapısı geliştirilmiş örnek bir kent 400 kilometre kare 2020 yılında 800 kilometrekareye çıkarılacak 1 saat lik mesafede nüfusun yarısına ulaşılacak bir ulaşım ağı mevcut,8 adet kalkınma alanı oluşturuldu

1100 yıllık bu kente yılda 100 milyon turist geliyor.EKONOMİK MUCİZELER şehirlerin yerel yönetimlerindeki rekabetinden sonra başarılmıştır.yetenekli bir işgücü olduğu için belediye ve genel yönetim gelirini yüzde 80 arttırdı.samsung 7 milyar dolarlık yatırım yaptı.62 yüksek okul 30000 araştırma merkezi var.

TULİN,TORİNO BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI ise ,

"Torino geçmişte ağır sanayinin başkentidir.90'lı yılların başında değişim ve dönüşüm ihtiyacı belirdi.İNOVASYON içinyüksek düzeyde bilgi,kentsel dönüşüm için 8 milyar eoroluk bir ciro vardı. Italya'nın ilk başkenti Torinodur.Tturizm hiç yoktu, ancak, hızlı değişimden sonra kültür ve turizmde bir kalkınma fırsatı oluştu.2006' daki kış olimpiyatları ile hızlı bir kalkınma sağlandı.Terkedilmiş fabrika binaları yenilenerek tekrar bir yaşam alanı haline getirildi 3.staratejik planla bilgi toplumunu hedefledik.1milyondan az nüfus fakat 100 bin üniversite öğrencisi var kültür turizmi için çok yatırım yaptık, mutfak kültürünü geliştirdik. Venedik ve Floransa'ya gidenler Torinoyada gelmeye bşladılar.Yüksek kamu borçlarını yapısal dönüşümle durdurmak gerekiyor." seklinde  konustu.

Sempozyum soru ve cevaplarla sona erdi.

Bu aşamada Nurfeşan Ağra söz alarak İstanbul da yaşanan Kentsel dönüşümün YIK YAP tarzında olduğunu,halkın buna karşı olduğunu ve bir çok yerde halkın yerinden edildiğini söyledi ve 3 kent yetkilisine " sizler böyle tepkilerle karşılaşmadınız mı karşılaştığınızda ne gibi tedbirler aldınız"? seklinde bir soru yoneltti. İSTANBUL'UN BİR DÜNYA KENTİ olduğunu, hepimizin olduğunu bunun için ortak bir dayanışma kurulup kurulamayacağınin dusunulmesi gerektigini soyledi.

 


Yazılar
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği
21.YÜZYILDA İSTANBUL‘A BAKIŞ AÇIMIZ
Karoly Kos
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing)
Bakan Riskli Bölgeleri Açıkladı
Osmanlı Kadın Hareketi
Mimaride Neyi Sürdürüyoruz? yazan:Devran Bengü,y.mimar
Mimaride İşlevsellik, Estetik ve Farklılık
Yeşil Dönüşüm
17.AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ
BIM Geleceğin Çalışma Biçimini Bugünden Sunuyor
2000’li Yıllarda Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği
İnşaat sektörünün en büyük sorunu; İş Güvenliği
Kentsel Dönüşümün Maliyeti
Bağış ve Aidat

İnşat ve Kadın Derneği
Türkiye İş Bankası- Balmumcu Şubesi
Hesap Numarası:1135 823360
IBAN: TR920006400000111350823360
 

Kurumsal

2009 yılında, Kadınların inşaat sektöründeki varlıklarını güçlendirmek, statülerini artırmak, inşaat sektöründe kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmak; bu sektörde çalışan veya çalışmak isteyen kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumun tüm kesimlerinden kadınlarla ortak bir platformda bir araya gelip, yasalara uygun faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak  amacıyla kurulmuştur.
 

  • BİZE ULAŞIN

  • info@ivkad.org

www.teknovizyon.net/
YukariCik