2000’li Yıllarda Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı

Kadının ülkemizde işgücü piyasası içinde yer alması ilk olarak

1915’li yıllarda savaş nedeniyle azalan erkek işgücünün yerini

doldurmak amacıyla geçici olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de kadının

gerçek anlamda işgücü piyasası içinde yer alması ancak 1950’li yıllarda

kırdan kente yönelik yaşanan göçler sonucunda olmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu

istatistiklerden yararlanılarak yapılan bu çalışmada, yıllar itibariyle kadın

istihdamının nasıl olduğu önce genel daha sonra ise bölgesel olarak

sektör ve işteki durum dikkate alınarak incelenmiştir. Yapılan çalışmada

2001 yılında yaşanan ekonomik krizle bağlantılı olarak 2002 yılına

kadar artan kadın çalışan sayısının bu yıldan itibaren düşme eğilimi

içerisine girdiği görülmüştür. 2002 yılında 6 milyon 122 bin olan kadın

çalışan sayısı, 2005 yılında 5 milyon 700 bin olmuştur.

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE... 13

Çalışan kadının durumu sektörel olarak incelendiğinde

kadınların yoğun olarak tarım sektöründe istihdam edildiği tespit

edilmiştir. Yıllar itibariyle tarım sektöründe çalışan kadın sayısı artmıştır.

Ancak bu artış diğer sektörlerde de meydana geldiğinden, toplam kadın

çalışanlar içinde tarım sektöründe çalışanların oranı şştür.

Hizmetler ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı artmış, inşaat

sektöründe ise bu oran çok düşük kalarak % 0,1 ile % 0,2 arasında

değişmiştir. Kadın çalışanların tarım ve hizmetler sektörlerindeki

istihdam oranları arasındaki fark gittikçe azalmaktadır. Kadınların tarım

sektöründeki istihdam oranları şmekte ancak hizmetler sektöründeki

istihdam oranları artmaktadır. 2000 yılında kadın çalışanlar içinde tarım

sektöründe çalışanların oranı % 58,9 iken 2005 yılında % 51,6 olmuştur.

Hizmetler sektöründe çalışanların oranı ise 2000 yılında % 27,3 iken

2005 yılında % 33,3 olarak gerçekleşmiştir. Sektörel istihdamın bir

kalkınmışlık göstergesi olduğu gözönüne alındığında gelecek yıllar için

oldukça umut verici bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu durumun böyle

devam etmesi, ilerleyen yıllarda aradaki farkın tamamen kapanması ve

hizmetler sektöründeki kadın çalışan oranının tarım sektöründekini

geçmesi sonucunu doğuracaktır.

Çalışan kadınların işteki durumuna bakıldığında toplam kadın

çalışanlar içinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranının giderek

şğü, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanların oranınsa arttığı

saptanmıştır. Bu işgücü piyasası ısından oldukça olumlu bir

gelişmedir. 2005 yılında ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanların oranı

(%43,8) ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranını (%41,7) geçmiştir.

Ancak bu durum sektörel olarak incelendiğinde tarım sektöründekilerin

çok büyük bir kısmının halen ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı, tarım

dışı sektörlerdekilerin çok büyük bir kısmınınsa ücretli ve yevmiyeli

olarak çalıştığı tespit edilmiştir. 2005 yılı itibariyle tarım sektöründe

çalışan kadınların 2 milyon 207 bini ücretsiz aile işçisi olarak, 181 bini

ücretli ve yevmiyeli olarak çalışmaktadır. Tarım dışı sektörlerde çalışan

kadınların ise 169 bini ücretsiz aile işçisi olarak, 2 milyon 317 bini ücretli

ve yevmiyeli olarak çalışmaktadır. Kendi hesabına ve işveren olarak

çalışan kadınların oranı yıllara göre artsa da, diğerlerine göre oldukça

şük kalmıştır. 2000 yılında % 12,5 olan bu oran 2005 yılında % 14,5’e

yükselmiştir.

Bölgeler açısından bir değerlendirme yapıldığında diğer

bölgelere göre sanayinin daha çok olduğu, daha fazla göç alan gelişmiş

bölgelerde tarım dışı sektörlerde çalışan kadınların oranının daha fazla

olduğu görülmüştür. Kadınların sektörel istihdamı bölgelerin gelişmişlik

düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin, doğu bölgelerine

 http://www.keig.org/raporlar/t%C3%BCrkiyede_kadin_istihdami.pdfYazılar
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği
21.YÜZYILDA İSTANBUL‘A BAKIŞ AÇIMIZ
Karoly Kos
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing)
Bakan Riskli Bölgeleri Açıkladı
Osmanlı Kadın Hareketi
Mimaride Neyi Sürdürüyoruz? yazan:Devran Bengü,y.mimar
Mimaride İşlevsellik, Estetik ve Farklılık
Yeşil Dönüşüm
17.AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ
BIM Geleceğin Çalışma Biçimini Bugünden Sunuyor
2000’li Yıllarda Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği
İnşaat sektörünün en büyük sorunu; İş Güvenliği
Kentsel Dönüşümün Maliyeti
Bağış ve Aidat

İnşat ve Kadın Derneği
Türkiye İş Bankası- Balmumcu Şubesi
Hesap Numarası:1135 823360
IBAN: TR920006400000111350823360
 

Kurumsal

2009 yılında, Kadınların inşaat sektöründeki varlıklarını güçlendirmek, statülerini artırmak, inşaat sektöründe kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmak; bu sektörde çalışan veya çalışmak isteyen kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumun tüm kesimlerinden kadınlarla ortak bir platformda bir araya gelip, yasalara uygun faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak  amacıyla kurulmuştur.
 

  • BİZE ULAŞIN

  • info@ivkad.org

www.teknovizyon.net/
YukariCik