3.Sivil Toplum Buluşması

3.Sivil Toplum Buluşması

81 ilden 600 kadın Ankara’da eşitlik için buluştu!

“3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu” hafta sonu Ankara’da yapıldı. Forumda 81 ilden 600 kadın eşitlik için bir araya geldi. Son olarak 2003 yılında toplanan forumun ardından bu, ülke genelindeki kadın örgütlerinin üçüncü buluşmaydı.

Üç gün süren “3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu”nda kadınlar sığınaksız bir dünyayı, birlikte politika üretebilmenin imkanlarını, ayrımcılıkla mücadeleyi, güncel politik sorunları ve kadın emeğini konuştular.

Kimler düzenledi?
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteğiyle düzenlenen forumun sekreteryasını Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği üstlendi. Forumun yürütme kurulunda ise Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Türk Kadınlar Birliği (TKB), Başkent Kadın Platformu (BKP) ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) yer aldı.

Şu konu başlıkları altında atölye çalışmaları yapıldı:
Kadın cinayetleri, çocuk gelinler, aile kurumu, ŞÖNİM’ler, kamu-STK işbirliği, siyasete katılım, kent-kentlilik hakkı, illerdeki eşitli birimleri, LGBT bireylere yönelik şiddet, etnik ayrımcılık, engelli kadınlar ve çocukların yaşadığı ve başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılıklar, Türkiye’de kadın hareketinin önündeki engeller, kadınların barış sürecine katılımı, anayasa süreci, kürtaj hakkı, kaç çocuk doğuracağına karar verme hakkı, çocuk/hasta/yaşlı/engelli bakım yükümlülüklerinin tüm toplum tarafından paylaşılması, girişimciliğin kadın istihdamına çözüm olup olmayacağı, esnek çalışma ve kadın üretim kooperatifleri.

Birlikte öğrendik
Forum yalnızca atölyelerle sınırlı kalmadı. Geceleri de fotoğrafçılıktan sinemaya, internet kullanımından haber yazma ve kampanya düzenlemeye kadar birçok konuda bilgi ve deneyim paylaşımı seansları yapıldı.

10 yıl sonra üçüncü buluşma
Bütün illerden kadın örgütlerinin ilk büyük buluşması 1995 yılında yapılan Dünya Kadın Konferansı’nın ardından 2000 yılında Pekin+5 sürecinde olmuştu. 2003 yılındaki ikinci kadın örgütleri toplantısı ise Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) çerçevesinde için düzenlenmişti. Bütün illerden 453 kadının katıldığı bu toplantının sonucunda CEDAW Ülke Raporuna alternatif “STK Gölge Raporu” hazırlanmış ve BM Komitesine sunulmuştu.

On yıl sonra yine 81 ilin tamamından kadınlar bir kez daha bir araya geldi, eşitlik ve adalet için sesini yükseltti.

 

 

İnşaat ve Kadın Derneği Yönetim Kurulu olarak  3. Kadın Sivil Buluşmasına, Başkan Filiz Ölçer, 2. Başkn Nurfeşan Ağra, Yönetim Kurulu üyeleri Ülkü Koçar ve Rabia Rana katılmıştır. Siyaset ,Yerel Yönetimlerde Kadının  rolü , Kadın hareketlerinin önündeki engeller konulu atölyelere aktif katılım sergilemiş, 2.Başkan Sn. Nurfeşan Ağra ve Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. Ülkü Koçar Serbest Kürsü ‘de kadın sorunlarına genel çerçeveden bakış sergileyen bir konuşma yapmıştır.

 

3. KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FORUMU DEKLARASYONU
21-22-23 HAZİRAN 2013, ANKARA

EŞİTLİK İÇİN BULUŞTUK!

• Sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta eşitlik istiyoruz.
• Barışın hayatın bütün alanlarında gerçekleştirilmesini ve kadınların barış sürecinin her aşamasına aktif katılımının sağlanmasını istiyoruz.
• Temel hak ve özgürlüklerimize hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz.
• Demokrasi ve kadın haklarının iç içe olduğuna inanarak ‘kadınsız demokrasi olmaz’ diyoruz.

Ve şimdi…
Yeni anayasanın yapım sürecinde;
• Anayasanın toplumsal cinsiyet eşitliğini ve cinsiyet kimliklerini göz ardı etmeden,
• Seçim ve atamayla gelinen mekanizmalarla sosyal sorumluluk alanlarında eşit temsil ilkesini temel alarak,
• Hazırlık süreci şeffaflaştırılarak
yapılmasını ve Anayasayı birlikte yazmayı talep ediyoruz.

Bu anayasaya bağlı olarak;
• Yerel ve merkezi bütçenin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler olarak hazırlanmasını,
• Biz kadınların hayatın her alanında eşit temsili ve eşit katılımı için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını,
• Özellikle Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları dahil olmak üzere siyasal yaşamın tüm alanlarında derhal siyasi reform yapılmasını,
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için başta CEDAW olmak üzere uluslararası taahhütlerimizin gereğinin hayata geçirilmesini,
talep ediyoruz.

KADINLARIN KATILIMIYLA, SÜREKLİ, ETKİLİ VE KARARLI BİR ‘KADIN POLİTİKASI’ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINI İSTİYORUZ!

KADIN HAKLARI VE DEMOKRASİNİN İÇİÇE OLDUĞUNA İNANARAK ‘KADINSIZ DEMOKRASİ OLMAZ’ DİYORUZ.

 

 
 
 
 
 


Haberler
Ivkad- Ekolojik Yasam ve Mimarlik Semineri
Kadikoy Kent Konseyi‘nde Ivkad Sunumu
Kentsel Dönüşüm Paneli-Kadikoy Kent Konseyi
Kentsel Dönüşüme Kadın Bakışı
Manisa Celal Bayar Universitesi Ivkad Sunumu
sivil toplum okulu
sivil toplum okulu
sivil toplum okulu
kentsel donusum ve kadin
Boğaziçi Üniversitesi Ivkad Paneli
Boğaziçi Üniversitesi Ivkad Paneli
Boğaziçi Üniversitesi Ivkad Paneli
8 Mart YTU Davut Pasa Kampusu
5. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu
Kentsel Dönüşüm Yuvarlak Masa Toplantısı
Uyelerimizi Ziyaret
YALITIM VE KADIN
Genç üyelerimiz mezun oluyor
Ülkü Koçar`ı Ziyaret
Bağış ve Aidat

İnşat ve Kadın Derneği
Türkiye İş Bankası- Balmumcu Şubesi
Hesap Numarası:1135 823360
IBAN: TR920006400000111350823360
 

Kurumsal

2009 yılında, Kadınların inşaat sektöründeki varlıklarını güçlendirmek, statülerini artırmak, inşaat sektöründe kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmak; bu sektörde çalışan veya çalışmak isteyen kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumun tüm kesimlerinden kadınlarla ortak bir platformda bir araya gelip, yasalara uygun faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak  amacıyla kurulmuştur.
 

  • BİZE ULAŞIN

  • info@ivkad.org

www.teknovizyon.net/
YukariCik